Članstvo

Osnivanje Alumni kluba rezultat je potrebe da se bivši studenti Odjela redovitije i bolje informiraju o svim važnim događanjima na Odjelu i sveučilišnom okruženju te da svojim angažmanom (p)ostanu legitiman dio sveučilišne zajednice.
Djelatnosti kojima se Alumni klub matri želi baviti su:

 • samostalno djelovanje u ostvarenju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s obrazovnim, kulturnim i znanstvenim institucijama te drugim tijelima i organizacijama koje se bave matematikom i obrazovanjem,
 • prikupljanje mišljenja članova Alumni kluba, u javnim raspravama, o bitnim pitanjima u svezi s ciljevima Alumni kluba,
 • izdavanje znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija,
 • pružanje informacija nastavnom osoblju Odjela na temelju individualnih iskustava iz prakse,
 • prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Odjela,
 • organiziranje susreta članova Alumni kluba,
 • razmjenjivanje strukovnih iskustava među članovima Alumni kluba,
 • redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Alumni kluba, dostignućima
 • njezinih članova i o zbivanjima u struci,
 • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Alumni kluba,
 • pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u vezi sa studijem na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci,
 • uspostavljanje suradnje s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama,
 • izmjenjivanje radnih iskustava s odgovarajućim udrugama bivših studenata,
  organiziranje stručnih, sportskih i ostalih susreta s drugim udruženjima te obilježavanje značajnih obljetnica.

Članstvo u udruzi pruža mogućnost ostvarenja osobnih interesa među postavljenim ciljevima, a to su prema Statutu:

 • promicanje ugleda Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci u nas i u svijetu,
 • skrb za razvitak i napredak Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci,
 • njegovanje i razvitak etike profesorskog poziva,
 • utjecaj na stvaranje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja o svim bitnim pitanjima razvoja matematike kao znanosti te njezine primjene,
 • izgradnja te jačanje veza i suradnje između bivših studenata i Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci,
 • uspostava te poticanje veza i suradnje Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
 • uspostava i razvijanje suradnje sa sličnim alumni klubovima u nas i u svijetu…
  Pozivamo sve zainteresirane da popunjenu pristupnicu pošalju na mail adresu asvob@math.uniri.hr
  Svi članovi mogu članarinu plaćati putem opće uplatnice. Za lakše popunjavanje koristite primjer.

Lista redovitih članova Alumni kluba                                          Lista počasnih članova alumni kluba