Povijest

Početkom visokoškolskog matematičkog obrazovanja u Rijeci može se smatrati osnivanje Odjela za matematiku i primijenjenu fiziku pri Višoj stručnoj pedagoškoj školi, u okviru kojeg je djelovala i Katedra za matematiku, a koji je započeo s radom 20.veljače 1961. godine
Formiranjem Pedagoškog fakulteta 1978. godine osnovan je Zavod za matematiku i fiziku. Činili su ga Odsjek za matematiku i Odsjek za fiziku. Znanstveni i stručni razvoj Zavoda te povećana potreba za srednjoškolskim i osnovnoškolskim nastavnicima matematike, doveli su 1994. godine do formiranja samostalnoga Odsjeka za matematiku. Odsjek za matematiku nositelj je četverogodišnjeg studija matematike i informatike. Studij se
realizira kroz predavanja, seminare, vježbe i nastavnu praksu. Odsjek za matematiku također sudjeluje u realizaciji studija Fizike i politehnike, Matematike i fizike te studija Razredne nastave na Visokoj učiteljskoj školi u Rijeci. Pri Odsjeku postoje katedre za algebru, analizu i metodiku nastave matematike.

U travnju 2008. godine, na temelju Odluke o osnivanju Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci koju je 17. prosinca 2007. godine donio Senat Sveučilišta u Rijeci, osnovan je Odjel za matematiku, koji uz djelatnike nekadašnjeg Odsjeka za matematiku Filozofskog fakulteta u Rijeci ima tendenciju okupljanja ostalih matematičara Sveučilišta u Rijeci. Time preddiplomski studij matematike te diplomski studiji matematike i matematike i informatike postaju studiji Sveučilišta u Rijeci koje organizira i izvodi Odjel za matematiku.